Παναγιώτης Μαστρογιάννης

Manager, IT, Distributed Systems, New SIA Greece

O Παναγιώτης Μαστρογιάννης είναι IT Manager στην New SIA Greece (ex First Data Hellas) από το 2005 οπότε και ανέλαβε το τμήμα διαχείρισης συστημάτων στα Datacenter της εταιρείας. Έχοντας την ευθύνη του σχεδιασμού των υποδομών και εφαρμογών της εταιρείας τόσο εσωτερικά προς τους χρήστες, όσο και προς τους πελάτες της εταιρείας στο χρηματοοικονομικό και ευρύτερο τραπεζικό τομέα, έχει αναλάβει και υλοποιήσει λύσεις της εταιρείας σε EMEA επίπεδο. Η διεύθυνση πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, επενδύει με γνώμονα την τεχνολογία και έχει αποκομίσει τα πλεονεκτήματα λύσεων που έχουν επιλεχθεί, για τις οποίες η εταιρεία και η ομάδα του ΙΤ έχει λάβει βραβεία από την τοπική και ευρωπαϊκή κοινότητα πληροφορικής. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.