Δημήτρης Στρογγυλόπουλος

Σύμβουλος Ψηφιακής Στρατηγικής & Επικεφαλής Προγράμματος Μετασχηματισμού, Alpha Bank

Ο Δημήτρης Στρογγυλόπουλος είναι Σύμβουλος Ψηφιακής Στρατηγικής και Επικεφαλής Προγράμματος Μετασχηματισμού στην Alpha Bank από το 2017.

Στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο σε θέσεις στρατηγικής και μετασχηματισμού, στην Eurobank (2007-16) ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής στις Γενικές Δ/σεις Group Digital Banking (Επικεφαλής Customer Analytics & Campaigns), Group Retail Banking (Επικεφαλής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού) και International (Επικεφαλής Ανάπτυξης), καθώς επίσης και ως Σύμβουλος στη McKinsey&Company (2000-06) και την Arthur Andersen (1997-2000) στη M.Βρετανία.

Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Πατρών, κάτοχος MBA από το Anderson School του University of California, Los Angeles (UCLA) και Fulbright Scholar.