Βάσος Αριστοδήμου

Πρόεδρος & Εκτελεστικός Διευθυντής, Όμιλος Εταιρειών ΝΕTinfo

Ο Βάσος Αριστοδήμου είναι Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών ΝΕTinfo από το 2003.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems – MIS) του Πανεπιστημίου Ινδιανάπολις. Εργάστηκε στον κυβερνητικό τομέα για είκοσι τέσσερα (24) χρόνια, εκ των οποίων τα έντεκα (11) διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει αποκτήσει πέρα των τριάντα χρόνων πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής. Ξεχωρίζει στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ομάδων, εταιρειών και σημαντικών έργων πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα προωθεί και εφαρμόζει νέες τεχνολογίες και ιδέες, οι οποίες έχουν ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία του ομίλου ΝΕΤinfo