Ανδρέας Α. Γεωργίου

Πρόεδρος & CEO, The Records Hub S.A.

O κ. Ανδρέας Α. Γεωργίου είναι ο Εμπνευστής και Δημιουργός της Kaniklides Secure Records & Information Management, η οποία ξεκίνησε την δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών Ασφαλούς Ψηφιοποίησης, Ασφαλούς Φύλαξης και Διαχείρισης Αρχείου, τον Ιανουάριο του 2009 στην Κύπρο, σε υπερσύγχρονες Ισπανικής κατασκευής εγκαταστάσεις, που σχεδιάστηκαν από τον ίδιο, πλήρως συμμορφούμενες με όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφάλειας και εναρμονισμένες με τον Ευρωπαϊκό  Κανονισμό ΕΕ 305/2011. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι αδειοδοτημένες  και πιστοποιημένες σε θέματα πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τον Νοέμβριο του 2017 ο κ. Ανδρέας Γεωργίου ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία THE RECORDS HUB S.A., προκειμένου να επεκτείνει τις εργασίες και τις δραστηριότητες του και στην Ελλάδα σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας 2.000 τ.μ. στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου  Μεσογαίας, αφομοιώνοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την πολυετή και επιτυχημένη πορεία του στην αγορά της Κύπρου.  Η εταιρεία αναπτύσσεται συνεχώς επενδύοντας σε τεχνικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, παρακολουθώντας παράλληλα τόσο τις εξελίξεις στον χώρο όσο και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της.

Η εταιρεία είναι η μόνη στην Ελλάδα, στον τομέα δραστηριοποίησής της, πιστοποιημένη με 7 ISO.